User-Centred Product Development in Practice- Barriers for Developing Products That Satisfy User Needs
Licentiatavhandling, 2005

user studies

User-centred product development

user requirements


Författare

Oskar Rexfelt

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07