User-Driven Decision Automation within Industrial Production Systems
Paper i proceeding, 2002

Författare

Jörgen Frohm

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Institutionen för människa tekniksystem

Arvid Karsvall

Johan Stahre

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Institutionen för människa tekniksystem

Humans in a Complex Environment: Proccedings of the 34th Annual Congress of the Nordic Ergonomics Society, 1-3 October 2002, Kolmården, Sweden

Vol. 1 269-274
91-7373-443-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

91-7373-443-8

Mer information

Skapat

2017-10-07