Kvalitetskultur med både visioner och vardagsliv
Artikel i övrig tidskrift, 2008

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Göteborgs-Posten 26.1 2008

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13