The university-city interface
Kapitel i bok, 2008

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Univer-City. Bo Larsson (ed) Sekel Bokförlag

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13