An interior penalty finite element method for elasto-plasticity
Preprint, 2008

Författare

Peter F G Hansbo

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2008:12

Mer information

Skapat

2017-10-06