Stability for Rayleigh-Benard convective solutions of the Boltzmann equation
Preprint, 2008

stability

Boltzmann equation

Benard problem

Författare

Leif Arkeryd

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

R. Esposito

R. Marra

A. Nouri

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-06