Abstract Interpretation Plugins for Type Systems
Paper i proceeding, 2008

Författare

Tobias Gedell

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)

Daniel Hedin

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)

Algebraic Methodology and Software Technology, 12th International Conference, AMAST 2008, Urbana, IL, USA, July 28-31, 2008, Proceedings

Vol. LNCS 5140 184-198

Ämneskategorier

Programvaruteknik

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

978-3-540-79979-5

Mer information

Skapat

2017-10-06