Geometry effects in torsional rheometry of fibre suspensions
Paper i proceeding, 2002

Författare

Mina Djalili-Moghaddam

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Reza Ebrahimzadeh

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Proceedings of the Nordic Rheology Conference 2002, Göteborg, Sweden, June 12-14, 2002

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06