Thermal instability of electron traps in InAs/GaAs quantum dot structures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

M Kaniewska

Olof Engström

Chalmers, Teknisk fysik, Fysikalisk elektronik

M Kacsmarczyk

G Zaremba

J. Mater. Sci: Mater. Electron

Vol. 19 101-

Ämneskategorier

Fysik

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07