Time reversal in hyperthermia planning: on the way from 2D to 3D
Poster (konferens), 2008

Författare

Hana Trefna

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

ICHO 2008

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05