Microwave Helmet for Stroke Detection
Övrigt konferensbidrag, 2008

Författare

Hana Dobsicek Trefna

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

MTD 2008

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06