Acetylation of jute: Effects on strength, rot resistance, and hydrophobicity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1989

Författare

M Andersson

Anne-Marie Tillman

Institutionen för teknisk kemi

Journal of Applied Polymer Science

Vol. 37 12 3437-3447

Ämneskategorier

Annan kemiteknik

DOI

10.1002/app.1989.070371214

Mer information

Skapat

2017-10-07