Railway Organisation - A Preliminary Appraisal of the Swedish Model
Paper i proceeding, 1992

Författare

Arne Jensen

Göteborgs universitet

Johan Woxenius

Göteborgs universitet

Proceedings of the WCTR World Conference 1992, Lyon

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10