Investigation on Manganese Sulfide Inclusion Sizes in 50CrMo4 Steels by means of Fractography, Micrograph Analysis and Immersion Ultrasound
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Cornelius Temmel

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Birger Karlsson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Ketil Torresvoll

Christopher Fallqvist

Praktische Metallographie/Practical Metallography

0032-678X (ISSN)

Vol. 46 3 123-136

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06