Realtid eller tidtabellstid? En undersökning av resenärers tolkning av olika presentationssätt
Rapport, 2006

realtidsinformation

kollektivtrafikinformation

resenärsinformation

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07