An evaluation of two passenger information services on the Internet. Intermediate report No. 1 to the QUARTET Plus project
Rapport, 1997

användbarhet

användarvänlighet

resenärsinformation

informationssystem

användargränssnitt

kollektivtrafik

Internettjänst

Författare

MariAnne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-07