Wedge splitting test method. Pilot Experiments.
Rapport, 2003

Författare

Ingemar Lövgren

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

031

Mer information

Skapat

2017-10-08