On the effect of adding ε-Bernoulli percolation to everywhere prercolating subgraphs of Ζd
Preprint, 1999

Författare

Itai Benjamini

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Oded Schramm

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-08