The random geometry of equilibrium phases
Preprint, 1999

Författare

Hans-Otto Georgii

Olle Häggström

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Christian Maes

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06