On the complexity of the description of representations of *-algebras by unbounded operators
Preprint, 2000

Författare

Lyudmyla Turowska

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06