Introduction, in McKelvey, M., A. Rickne and J. Laage-Hellman
Kapitel i bok, 2004

Författare

Jens Laage-Hellman

Tomas McKelvey

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Annika Rickne

The Economic Dynamics of Modern Biotechnologies: Europe Global Trends

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13