An example of non-uniqueness for solutions to the homogeneous Boltzmann equation
Preprint, 1998

Författare

Bernt Wennberg

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07