Features of modulational instability of partially coherent light: Importance of the incoherence spectrum
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Lukasz Helczynski-Wolf

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

V. Semenov

Phys. Review E

Vol. 69 025601-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06