Radical *-doubles of finite-dimensional algebras
Preprint, 2004

Författare

Volodymyr Mazorchuk

Lyudmyla Turowska

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004:02

Mer information

Skapat

2017-10-06