1.55 μm GaInNAs Resonant-Cavity-Enhanced Photodetector Grown on GaAs
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Qin Han

Xiaohong Yang

Zhichuan Niu

Haiqiao Ni

Yingqiang Xu

Shiyong Zhang

Yun Du

Hongling Peng

Huan Zhao Ternehäll

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Cunzhu Tong

Qiming Wang

Applied Physics Letters

Vol. 87 111105-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07