Modification to the CDIO Syllabus: Updates and Expansions to include Leadership and Entrepreneurship
Paper i proceeding, 2009

Författare

Edward Crawley

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

William Lucas

Doris Brodeur

Proceedings of the 5th International CDIO Conference, Singapore

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06