Quality Assurance of Engineering Education in Sweden
Kapitel i bok, 2009

Författare

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Aija Sadurskis

Engineering Education Quality Assurance - A Global Perspective


978-1-4419-0554-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

978-1-4419-0554-3

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13