Direct high-frequency modulation of VCSELs and applications to fibre optic RF and microwave links
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Christina Carlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Åsa Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Peter Modh

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Jörgen Bengtsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

New Journal of Physics

Vol. 6 176-

Ämneskategorier

Telekommunikation

Mer information

Skapat

2017-10-07