Manufacturing strategies: A survey among medium sized enterprises in Sweden
Paper i proceeding, 2001

Författare

Mats Winroth

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Mats Björkman

Proceedings of the 34th CIRP International Seminar On Manufacturing Systems, May 16-18, 2001, Athens, Greece

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07