Design of Programmable Filterless Optical Networks
Paper i proceeding, 2020

We present the main operating principles and guidelines for the design of programmable filterless networks.

spectrum assignment

programmable nodes

filterless networks

routing

Författare

Marija Furdek Prekratic

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Optiska nätverk

Carlos Natalino Da Silva

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Optiska nätverk

Lena Wosinska

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Optiska nätverk

Christine Tremblay

Université du Québec

2020 Photonics North (PN)

Photonics North 2020
Niagara Falls, Canada,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

DOI

10.1109/PN50013.2020.9166942

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-15