Special issue on Motion Control for Automated Driving and Autonomous Functions on Road Vehicles
Inledande text i tidskrift, 2019

Författare

Mathias R Lidberg

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Steffen Mueller

Technische Universität Berlin

Vehicle System Dynamics

0042-3114 (ISSN)

Vol. 57 8 1087-1089

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Farkostteknik

Reglerteknik

DOI

10.1080/00423114.2019.1622874

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-28