Circular Dichroism, Induced
Kapitel i bok, 2017

Rotational strength

Binding site analysis

Induced circular dichroism

DNA intercalators

Författare

Kymberley Vickery

Bengt Nordén

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi, Fysikalisk kemi

Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry

299-304

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

DOI

10.1016/B978-0-12-803224-4.00344-7

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-06