Tomas Kåberger

Research Professor at Environmental Systems Analysis

Tomas Kåberger has a background in Physical Resource Theory, where his PhD Thesis was about thermodynamics and the interaction between scence and Economic Theory.He the became docent in Environmental Science and then spend som time as various kinds of junior professorships at the International Institute for Industrial Environmental Economics at Lund University. After a few years as director general of the Swedish nation Energy Agency his been sharing his time between Renewable Energy Institute in Tokyo and varoius professorships at Chalmers. His main task at present is to direct and coordinate the Energy research at the university and collaborations with industry. Research activities are small but he writes in Industrial energy developments, Energy policy and in particular nuclear energy issues and policies.

Source: chalmers.se
Image of Tomas Kåberger

Showing 107 publications

2024

The economics of nuclear power revisited

Tomas Kåberger, Lars J Nilsson
Oxford Energy Forum (139), p. 14-18
Magazine article
2023

Minskad sårbarhet viktig för elsystemet

Tomas Kåberger
Svenska dagbladet
Newspaper article
2023

Sweden Number One!

Tomas Kåberger
Other
2023

Sveriges elproduktion hittills under 2023

Tomas Kåberger
Other
2023

Renewable Energy Opportunities

Tomas Kåberger
Accelerators for Sustainability Transformation, p. 154-174
Book chapter
2023

From the corona crisis to a fuel price crisis: comparing electricity in France and Germany

Tomas Kåberger, Romain Zissler
Renewable Energy Law and Policy Review. Vol. 11 (1), p. 3-4
Journal article
2023

Vindkraften sänker elpriser även när det inte blåser

Tomas Kåberger
Dagens ETC, p. 2-2
Newspaper article
2023

The History and Challenges of Nuclear power generation in Sweden

Tomas Kåberger
Korean Nuclear Association for International Cooperation. Vol. 2023 (11), p. 1-5
Magazine article
2022

Turning around the direction of the fuel-electricity system

Tomas Kåberger
Academia letters (June 2022), p. 1-3
Journal article
2020

Ett ensidigt fokus på elexport är allt för snävt.

Christian Azar, Fredrik Hedenus, Daniel Johansson et al
Dagens Nyheter (DN)
Newspaper article
2020

Är kärnkraften nödvändig för en fossilfri, svensk, elproduktion?

Lennart Söder, Tomas Kåberger, Lisa Göransson et al
Report - KTH, Chalmers och Lunds universitet
2019

Economic Management of Future Nuclear Accidents

Tomas Kåberger
The Technological and Economic Future of Nuclear Power, p. 211-220
Book chapter
2019

Exponential Roadmap: Scaling 36 Solutions to Halve Emissions by 2030

Johan Falk, Owen Gaffney, Tomas Kåberger et al
Report - Exponential Roadmap Initiative
2019

Energy supply

Erik Pihl, Tomas Kåberger
Exponential Roadmap Scaling up 36 solutions to halve emissions by 2030
Book chapter
2019

Distributing the Costs of Nuclear Core Melts: Japan’s Experience after 7 Years

Tomas Kåberger, Eri Kanamori
The Technological and Economic Future of Nuclear Power, p. 353-366
Book chapter
2018

Det måste vara roligt att lösa världens klimatproblem

Tomas Kåberger
ETC Göteborg
Newspaper article
2018

Göteborg ”ska bara” först

Tomas Kåberger
ETC Göteborg, p. 2-2
Newspaper article
2018

Tyvärr hade jag rätt för ett halvt år sedan

Tomas Kåberger
ETC Göteborg, p. 2-2
Newspaper article
2018

Nu kan vindkraften börja växa

Tomas Kåberger
Svensk vindkraft. Vol. 2018 (1), p. 10-10
Magazine article
2018

Kärnvapenförbud lättare att upprätthålla än någonsin tidigare

Tomas Kåberger
ETC Göteborg, p. 2-2
Newspaper article
2018

Du skall inte behöva betala för ren energi

Tomas Kåberger
Göteborg Studies in Educational Sciences (2018-05-09), p. 2-2
Magazine article
2018

The new power supply!

Tomas Kåberger
Energy Science & Engineering. Vol. 6 (1), p. 4-4
Other text in scientific journal
2018

Kärnvapenförbud är lättare att upprätthålla än någonsin tidigare

Tomas Kåberger
ETC, p. 2-2
Newspaper article
2018

The limits of academic entrepreneurship: Conflicting expectations about commercialization and innovation in China's nascent sector for advanced bio-energy technologies

Jorrit Gosens, Hans Hellsmark, Tomas Kåberger et al
Energy Research and Social Science. Vol. 37, p. 1-11
Journal article
2018

Sweden

Tomas Kåberger, Thomas B. Johansson
EU Energy Law, RENEWABLE ENERGY IN THE MEMBER STATES OF THE EU Second edition, p. 1161-1194
Book chapter
2018

Optimister måste också förverkliga ren teknik

Tomas Kåberger
ETC, p. 2-2
Newspaper article
2018

En vettig politik handlar om att se helheten

Tomas Kåberger
ETC Göteborg, p. 2-2
Newspaper article
2018

Progress of renewable electricity replacing fossil fuels

Tomas Kåberger
Global Energy Interconnection. Vol. 1 (1), p. 48-52
Journal article
2018

Lurigt avlägsna mål

Tomas Kåberger
ETC, p. 2-2
Newspaper article
2018

Det klimatpolitiska ramverket, Rapport 2018

Ingrid Bonde, Johan Kuylenstierna, Karin Bäckstrand et al
Report
2018

Enormt industriellt utvecklingsprojekt i gång

Tomas Kåberger
ETC Göteborg, p. 2-2
Newspaper article
2018

Solar PV cheaper than LNG-power in Japan makes massive deployment possible

Tomas Kåberger, Romain Zissler
Renewable Energy Institute
Other text in scientific journal
2018

2018 måste politiker våga satsa rätt

Tomas Kåberger
ETC Göteborg, p. 2-2
Newspaper article
2018

Sverige har för första gången klarat sig utan kärnkraft

Tomas Kåberger
ETC, p. 13-13
Newspaper article
2018

Kallt, mörkt och vindstilla

Tomas Kåberger
ETC Göteborg, p. 2-2
Newspaper article
2018

Optimister måste också förverkliga ny ren teknik

Tomas Kåberger
ETC, p. 2-2
Newspaper article
2017

Västsverige måste hänga med när bilindustrin går över till el

Tomas Kåberger
ETC Göteborg. Vol. 2017 (171011), p. 2-
Magazine article
2017

Skoglig bioenergi central i klimatarbetet

Göran Berndes, Johan Bergh, Pål Börjesson et al
Dagens nyheter
Newspaper article
2017

Därför att vi vet och inte vet

Tomas Kåberger
ETC Göteborg. Vol. 2017 (171108), p. 2-
Magazine article
2017

Otäckt inspirerande hostningar och snörvel

Tomas Kåberger
ETC Göteborg, p. 2-2
Newspaper article
2017

Inget kan stoppa revolutionen

Tomas Kåberger
Svensk Vindkraft (3), p. 10-
Magazine article
2017

Demokratisk kontroll är viktigare än vindkraft

Tomas Kåberger
ETC Göteborg. Vol. 2017 (171025), p. 2-2
Magazine article
2017

Arbete med vindkraft skall inte vara skadligt

Tomas Kåberger
Svenks Vindkraft. Vol. 2017 (4), p. 10-
Magazine article
2017

Dags att tänka på bättre elskatter

Tomas Kåberger
Dagens ETC. Vol. 2017 (170621)
Magazine article
2017

Vem är ansvarig efter ett haveri

Tomas Kåberger
ETC. Vol. 2017 (170705), p. 2-
Magazine article
2017

På kort tid har förnybar el blivit billig

Tomas Kåberger
ETC Göteborg, p. 2-2
Newspaper article
2017

Still, US renewable electricity continues to progress

Tomas Kåberger, Romain Zissler
Renewable Energy Institute
Other text in scientific journal
2017

Förnybar slår ut ohållbar elproduktion

Tomas Kåberger
Elbilen. Vol. 2017 (1), p. 9-
Magazine article
2017

Så släppte Göteborg Energi sitt inflytande på marknaden

Tomas Kåberger
ETC Göteborg. Vol. 2017 (170510)
Magazine article
2017

Om kunderna äger nätbolag minskar korruptionsrisken

Tomas Kåberger
ETC Göteborg. Vol. 2017 (170830), p. 2-
Magazine article
2017

Gammal teknik klamrar sig fast med hjälp av gammal makt

Tomas Kåberger
ETC Göteborg. Vol. 2017 (170524), p. 2-
Magazine article
2017

I Sverige är solel värd mer än kärnkraftsel

Tomas Kåberger
Dagens ETC. Vol. 2017 (170816), p. 2-
Magazine article
2017

Samling för gamla kraftbolag

Tomas Kåberger
Svensk Vindkaft (2), p. 10-
Magazine article
2017

Framsteg med baksida

Tomas Kåberger
ETC Göteborg. Vol. 2017 (170426), p. 2-
Magazine article
2017

A new era of renewable power plants?

Tomas Kåberger
Energy Science & Engineering. Vol. 5 (1), p. 4-4
Other text in scientific journal
2017

How Japan has managed to substitute nuclear power and the trade balance consequences

Tomas Kåberger, Amory Lovins, Romain Zissler
Renewable Energy Institute Columns
Magazine article
2017

Förutspådde solelen som framtidslösning 1876

Tomas Kåberger
ETC Göteborg. Vol. 2017 (170927), p. 2-
Magazine article
2017

Trump kan inte stoppa den förnybara energiutvecklingen

Tomas Kåberger
ETC Göteborg. Vol. 2017 (170607), p. 2-
Magazine article
2017

Det behöver bli enkelt att bygga upp modern elförsörjning

Tomas Kåberger
ETC Göteborg. Vol. 2017 (170802), p. 2-
Magazine article
2017

Kinas tekniska lösningar ligger före Europas

Tomas Kåberger
Dagens ETC. Vol. 2017 (170913), p. 2-
Magazine article
2017

Dags att fundera på trafikskatterna

Tomas Kåberger
ETC Göteborg. Vol. 2017 (170719), p. 2-
Magazine article
2017

China's next renewable energy revolution: goals and mechanisms in the 13th Five Year Plan for energy

Jorrit Gosens, Tomas Kåberger, Yufei Wang
Energy Science and Engineering. Vol. 5 (3), p. 141-155
Journal article
2017

How fast can costs come down in Japan?

Tomas Kåberger
Renewable Energy Institute
Other text in scientific journal
2016

Väldigt viktigt men inte svårt

Tomas Kåberger
Svensk Vindkraft. Vol. 2016 (3)
Magazine article
2016

Politisk skicklioghet ger avfallsproblem i framtiden

Tomas Kåberger
Dagens ETC (2016-12-19)
Magazine article
2016

Combining science and engineering for global health and prosperity

Tomas Kåberger
Energy Science & Engineering. Vol. 4 (1), p. 3-
Magazine article
2016

Missa inte verkligheten, den är njutbar

Tomas Kåberger
Dagens ETC (2016-05-23)
Magazine article
2016

Kina har tagit ledningen

Tomas Kåberger, Jorrit Gosens
Dagens industri (2016-04-18)
Magazine article
2016

Nu har energipolitiken blivit reaktionär

Tomas Kåberger
Svensk Vindkraft. Vol. 2016 (4)
Magazine article
2016

Japans väg mot förnybar energi möter motstånd

Tomas Kåberger
Energimagasinet. Vol. 2016 (2)
Magazine article
2016

Är Japan på väg mot en fossilfri framtid?

Tomas Kåberger
Dagens ETC (2016-03-11)
Magazine article
2016

Början på en önskvärd kolkris

Tomas Kåberger
Dagens ETC
Magazine article
2016

God Jul och bättre 2017

Tomas Kåberger
Svensk Vindkraft. Vol. 2016 (5)
Magazine article
2016

Återblick

Tomas Kåberger
Svensk Vindkraft (2)
Magazine article
2016

Högt pris för att rädda de stora kraftbolagen

Tomas Kåberger
Dagens ETC (2016-06-20)
Magazine article
2016

Slutnotan för Fukushima dröjer

Tomas Kåberger
Dagens ETC (2016-09-06)
Magazine article
2016

Renewable energy auctions in South Africa outshine feed-in tariffs

A. Eberhard, Tomas Kåberger
Energy Science and Engineering. Vol. 4 (3), p. 190-193
Journal article
2015

Världsrekord utan Sverige

Tomas Kåberger
Svensk Vindkraft (3 2015), p. 1-
Magazine article
2015

Förfärligt perspektivlöst om kärnkraft i DN

Tomas Kåberger
Dagens Etc (29 maj), p. 1-
Magazine article
2015

Hyckleriets tid är över

Tomas Kåberger
Dagens ETC (2 november)
Magazine article
2015

A New, Renewable Perspective on Regulatory Frameworks

Tomas Kåberger
http://www.sairec.org.za
Other conference contribution
2015

Concept Note on China-EU Energy Cooperation Roadmap 2020

Liu Xiaoli, Ren Dongming, Zha Daojiong et al
EU project report, p. 39-
Conference poster
2015

Model or Muddle? Governance and Management of Radioactive Waste in Sweden

Tomas Kåberger, Johan Swahn
Nuclear Waste Governance: An International Comparison, p. 203-225
Book chapter
2015

Energy policy: Push Renewables to spur carbon pricing

Gernot Wagner, Tomas Kåberger, Susanna Olai et al
Nature. Vol. 525 (7567), p. 27-29
Other text in scientific journal
2015

Plågsamt framgångsrik vindkraft

Tomas Kåberger
Svensk Vindkraft (1 2015), p. 1-
Magazine article
2015

Nu kan billig energi ge global välfärd

Tomas Kåberger
Hagaloggen hagainitiativet.se/tomas-kaberger-nu-kan-billig-energi-ge-global-valfard/
Magazine article
2015

Solrevolutionen kan inte stoppas

Tomas Kåberger
Dagens ETC (23 november), p. 1-
Magazine article
2015

Japan can be energy rich and strong

Tomas Kåberger
Kyodo News (12 march), p. 1-
Magazine article
2015

Koldioxidskatt kan lösa många problem

Tomas Kåberger
Dagens ETC (21 september), p. 1-
Magazine article
2015

Tyska hushåll har räddat världen

Tomas Kåberger
Dagens ETC (19 januari), p. 1-
Magazine article
2015

Ny teknik avväpnar fossilindustrin

Tomas Kåberger
Dagens ETC (21 oktober), p. 1-
Magazine article
2014

Ändrade förutsättningar med förnybar elkraft

Tomas Kåberger
Perspektiv på förnybar el 2014, p. 8-9
Book chapter
2014

Inte rimligt med överdomare för klimatet.

Christian Azar, Tomas Kåberger, Thomas Sterner
Dagens Nyheter (12 Maj)
Magazine article
2014

Drivers and barriers for renewable power

Tomas Kåberger
Systems Perspectives on Renewable Power 2014, p. 9-17
Book chapter
2004

Barsebäck är inte den stora utmaningen

Christian Azar, Tomas Kåberger, T.B. Johansson et al
Göteborgs-Posten (14 december)
Magazine article
2003

Environmental labelling of electricity delivery contracts in Sweden

Tomas Kåberger
Energy Policy. Vol. 31, p. 633-640
Journal article
2002

Making transport systems sustainable.

A. Roth, Tomas Kåberger
Journal of Cleaner Production. Vol. 10, p. 361-371
Journal article
2001

The feasibility of Large-scale Wood-based Biofuel Production - A reassessment of Giampietro et al.

Göran Berndes, Christian Azar, Tomas Kåberger et al
Biomass and Bioenergy. Vol. 20, p. 371-383
Journal article
2001

Entropy and Economic Processes: Physics' Perspective

Tomas Kåberger, B. Månsson
Ecological Economics. Vol. 36, p. 165-179
Journal article
2001

The feasibility of large-scale lignocellulose-based bioenergy production

Göran Berndes, Christian Azar, Tomas Kåberger et al
Biomass and Bioenergy. Vol. 20, p. 371-383
Journal article
2001

The feasibility of large-scale lignocellulose-based bioenergy production

Göran Berndes, Christian Azar, Tomas Kåberger et al
Biomass and Bioenergy. Vol. 20 (5), p. 371-383
Journal article
1999

Managing spent nuclear fuel: What is the purpose?

Tomas Kåberger
Proceedings VALDOR VALues in Decisions On Risk. Vol. 1999
Paper in proceeding
1999

Aspects of Energy Resource Management

Tomas Kåberger
Doctoral thesis
1996

On the Combined Use of Economic and Physical Concepts

Tomas Kåberger
Journal of Interdisciplinary Economics. Vol. 7, p. 191-203
Journal article
1994

An environmental tax-shift with indirect desirable effects

Tomas Kåberger, John Holmberg, Stefan Wirsenius
International Journal of Sustainable Development and World Ecology. Vol. 1, p. 250-258
Journal article
1991

Att beskriva resurshantering

Tomas Kåberger
Licentiate thesis

Download publication list

You can download this list to your computer.

Filter and download publication list

As logged in user (Chalmers employee) you find more export functions in MyResearch.

You may also import these directly to Zotero or Mendeley by using a browser plugin. These are found herer:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

The service SwePub offers export of contents from Research in other formats, such as Harvard and Oxford in .RIS, BibTex and RefWorks format.

Showing 2 research projects

2021–2024

What works and who pays? A data-driven study of the economic subsidies transforming the energy sector.

Anna Bergek Technology Management and Economics
Tomas Kåberger Environmental Systems Analysis
Kersti Karltorp Environmental Systems Analysis
Sujeetha Selvakkumaran Energy Technology
Formas

2017–2019

Policy instruments for effective road transportation

Tomas Kåberger Physical Resource Theory
Swedish Energy Agency

There might be more projects where Tomas Kåberger participates, but you have to be logged in as a Chalmers employee to see them.