Virtual Crash Testing - Tools and methods for vehicle occupant safety
Research Project, 2022 – 2023

Syfte och mål
Projektet syftar till att stärka kontaktytorna mellan VTI och Chalmers inom området virtuell krockprovning av krocksäkerheten för både kvinnor och män. Virtuell provning kan kompletterar fysisk provning och kommer att stärka innovationskraften genom robustare i utvärderandet av krocksäkerheten. Virtuell krockprovning planeras att introduceras i EuroNCAP inom fem till tio år. I projektet kommer validering av nya simuleringsverktyg för utvärdering av virtuella stolsmodeller att utföras och publiceras.

Förväntade effekter och resultat
Validering av virtuella modeller och verifiering av virtuella provmetoder för en robustare bedömning av krocksäkerhet med modeller av både kvinnor och män. Resultaten kommer att resultera i gemensam vetenskaplig publikation.

Planerat upplägg och genomförande
I projektet kommer juniora medarbetare på VTI att arbeta i nära samarbetet en internationellt etablerad forskare från Chalmers inom finita elementområdet samtidigt som den etablerade forskarens erfarenhetbas breddas genom exponeringen till den mekaniska provningen som sker på VTI. På så sätt stärks nätverket mellan yngre och seniora forskare genom utvecklande av värdefullkompetens och kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan organisationerna.

Participants

Mats Svensson (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Vehicle Safety

Jobin John

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Vehicle Safety

Astrid Linder

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Vehicle Safety

Collaborations

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

Linköping, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2021-04123
Funding Chalmers participation during 2022–2023

Related Areas of Advance and Infrastructure

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2022-05-22