Näringsvärde i växtbaserade köttersättningsprodukter på den svenska marknaden. Analys av protein-, fettkvalitet och biotillgänglighet av mineraler
Research Project, 2022

Syftet med denna studie är att utvärdera näringsvärde hos vanliga växtbaserade köttersättningsprodukter, som finns i den svenska handeln, genom kemisk karakterisering av ett 50-tal sådana produkter. I en opublicerad pilotstudie har vi hittat brister i vanligt förekommande vego-produkter såsom höga halter antinutrienter exempelvis fytinsyra, vilket bland annat försvårar att absorbera mineraler. Dessutom fann vi höga salthalter och en ogynnsam fettprofil. Vi vill med denna studie ta ett bredare grepp och reda ut hur väl befintliga vegoprodukter kan ersätta kött när det kommer till viktiga näringsämnen. I projektet analyserar vi protein, aminosyror, fettprofil, polyfenoler, salthalt  och estimerar biotillgänglighet av järn och zink genom analys av fytinsyra och beräkning av molar ratio fytinsyra:Fe och Fytinsyra:Zn. Vi analyserar också hur övergång till växtbaserade köttersättningsprodukter påverkar möjligheten att få i sig dagsbehovet av järn och zink hos riskgrupper.

Participants

Ann-Sofie Sandberg (contact)

Chalmers, Life Sciences, Food and Nutrition Science

Cecilia Mayer Labba

Chalmers, Life Sciences, Food and Nutrition Science

Funding

Bertebos stiftelse

Funding Chalmers participation during 2022

More information

Latest update

2022-08-30