Fordonspositionering och ruttprediktion
Research Project , 2013 – 2016

Syftar till att utveckla och verifiera algoritmer för att exakt uppskatta positionen för eget fordon och förutsäga den mest sannolika vägen fordonet tar på vägnätet. Otillräcklig positioneringsnoggrannhet är en av de faktorer som idag hindrar nya säkerhets- och komfortsystem från att utvecklas. Exempel på sådana system är: * Autonoma fordon: Kräver en detaljerad beskrivning av den miljö som omger det egna fordonet * Aktiva säkerhetssystem * Motor optimeringssystem: Där kunskap om den kommande rutten kan ha en stor inverkan på bromsoptimering * Kooperativa ITS system

Participants

Tomas McKelvey (contact)

Full Professor at Chalmers, Electrical Engineering, Signal Processing and Biomedical Engineering, Signal Processing

Lars Hammarstrand

Associate Professor at Chalmers, Electrical Engineering, Signal Processing and Biomedical Engineering, Signal Processing

Erik Stenborg

Doctoral Student at Chalmers, Electrical Engineering, Signal Processing and Biomedical Engineering, Signal Processing

Lennart Svensson

Full Professor at Chalmers, Electrical Engineering, Signal Processing and Biomedical Engineering, Signal Processing

Collaborations

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2013–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2015-05-27