Fordonspositionering och ruttprediktion
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Syftar till att utveckla och verifiera algoritmer för att exakt uppskatta positionen för eget fordon och förutsäga den mest sannolika vägen fordonet tar på vägnätet. Otillräcklig positioneringsnoggrannhet är en av de faktorer som idag hindrar nya säkerhets- och komfortsystem från att utvecklas. Exempel på sådana system är: * Autonoma fordon: Kräver en detaljerad beskrivning av den miljö som omger det egna fordonet * Aktiva säkerhetssystem * Motor optimeringssystem: Där kunskap om den kommande rutten kan ha en stor inverkan på bromsoptimering * Kooperativa ITS system

Deltagare

Tomas McKelvey (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Lars Hammarstrand

Docent vid Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Erik Stenborg

Doktorand vid Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Lennart Svensson

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-05-27