Öppna innovationsmarknader
Research Project , 2013 – 2014

Globala trender innebär att kunskapsutvecklingsprocessen förändras och baseras på en högre grad av samarbete mellan storföretag, småbolag och andra aktörer i innovationssystem. Detta innebär att många företag för att överleva blir tvingade att öppna upp sin innovationsverksamhet för nya former av samarbeten med externa organisationer. Projektet syftar till att studera hur två idag relativt separerade innovationsprocesser; en snabbrörlig - driven av småföretag och en långsammare - driven av storföretag, kan mötas på en öppen innovationsmarknad.

Participants

Sverker Alänge (contact)

LEKTOR at Quality Sciences

Annika Steiber

at Chalmers, Technology Management and Economics

Collaborations

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2013–2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Project Web Page at Chalmers

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/op...

Latest update

2018-10-09