Öppna innovationsmarknader
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Globala trender innebär att kunskapsutvecklingsprocessen förändras och baseras på en högre grad av samarbete mellan storföretag, småbolag och andra aktörer i innovationssystem. Detta innebär att många företag för att överleva blir tvingade att öppna upp sin innovationsverksamhet för nya former av samarbeten med externa organisationer. Projektet syftar till att studera hur två idag relativt separerade innovationsprocesser; en snabbrörlig - driven av småföretag och en långsammare - driven av storföretag, kan mötas på en öppen innovationsmarknad.

Deltagare

Sverker Alänge (kontakt)

Tillfällig förlängning vid Industriell kvalitetsutveckling

Annika Steiber

vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Samarbetspartners

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-02534
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/op...

Senast uppdaterat

2018-10-09