Ökad transporteffektivitet genom bättre utnyttjande av lastkapacitet

Projektet syftar till att sammanställa befintlig kunskap, utföra kunskapshöjande forskning och sprida kunskap för att öka möjligheten att utnyttja potentialen för miljöförbättringar och kostnadsbesparingar för såväl samhälle som näringsliv genom att öka fyllnadsgraden och hålla nere tomdragningarna i godstransportsystemet. Målet är att sprida kunskapen kring hur stor denna potential är, vad som kan göras för att realisera denna potential och olika aktörers roller i detta.

Participants

Magnus Blinge (contact)

Universitetslektor at Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Dan Andersson

Docent at Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Mats Johansson

Professor at Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Kristina Liljestrand

Doktorand at Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Sara Rogerson

Projektledare at Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Vendela Santén

Doktorand at Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Funding

VINNOVA

Funding years 2013–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Transport

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Created

2015-02-16