Ökad transporteffektivitet genom bättre utnyttjande av lastkapacitet
Research Project , 2013 – 2016

Projektet syftar till att sammanställa befintlig kunskap, utföra kunskapshöjande forskning och sprida kunskap för att öka möjligheten att utnyttja potentialen för miljöförbättringar och kostnadsbesparingar för såväl samhälle som näringsliv genom att öka fyllnadsgraden och hålla nere tomdragningarna i godstransportsystemet. Målet är att sprida kunskapen kring hur stor denna potential är, vad som kan göras för att realisera denna potential och olika aktörers roller i detta.

Participants

Magnus Blinge (contact)

Universitetslektor vid Logistics & Transportation

Dan Andersson

Docent vid Logistics & Transportation

Mats Johansson

Professor vid Logistics & Transportation

Kristina Liljestrand

Doktorand vid Logistics & Transportation

Sara Rogerson

Projektledare vid Logistics & Transportation

Vendela Santén

Doktorand vid Logistics & Transportation

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2013–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Created

2015-02-16