Ökad transporteffektivitet genom bättre utnyttjande av lastkapacitet
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Projektet syftar till att sammanställa befintlig kunskap, utföra kunskapshöjande forskning och sprida kunskap för att öka möjligheten att utnyttja potentialen för miljöförbättringar och kostnadsbesparingar för såväl samhälle som näringsliv genom att öka fyllnadsgraden och hålla nere tomdragningarna i godstransportsystemet. Målet är att sprida kunskapen kring hur stor denna potential är, vad som kan göras för att realisera denna potential och olika aktörers roller i detta.

Deltagare

Magnus Blinge (kontakt)

Universitetslektor vid Logistik och transport

Dan Andersson

Docent vid Logistik och transport

Mats Johansson

Professor vid Logistik och transport

Kristina Liljestrand

Doktorand vid Logistik och transport

Sara Rogerson

Projektledare vid Logistik och transport

Vendela Santén

Doktorand vid Logistik och transport

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-03045
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Skapat

2015-02-16