Estimering av fordonshastighet och väglutning i hybridfordon

Projektet har utvecklat en metod för att uppskatta (estimera) längshastigheten hos ett fordon (longitudinell hastighet) och lutningsvinkeln hos vägen som fordonet kör på för att detektera när fordonets hjul slirar. Algoritmen har verifierats genom omfattande vintertester under realistiska förhållanden och har fungerat väldigt bra på hala vägar även när alla fyra hjulen slirar.

Participants

Bengt J H Jacobson (contact)

Professor at Applied Mechanics, Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Fredrik Bruzelius

Projektledare at Applied Mechanics, Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Collaborations

E-AAM Driveline Systems

Trollhättan, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2013–2014

More information

Latest update

2016-02-18