Estimering av fordonshastighet och väglutning i hybridfordon
Research Project , 2013 – 2014

Projektet har utvecklat en metod för att uppskatta (estimera) längshastigheten hos ett fordon (longitudinell hastighet) och lutningsvinkeln hos vägen som fordonet kör på för att detektera när fordonets hjul slirar. Algoritmen har verifierats genom omfattande vintertester under realistiska förhållanden och har fungerat väldigt bra på hala vägar även när alla fyra hjulen slirar.

Participants

Bengt J H Jacobson (contact)

Full Professor at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Fredrik Bruzelius

Adjunct Professor at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Collaborations

E-AAM Driveline Systems

Trollhättan, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2013–2014

More information

Latest update

2016-02-18