Estimering av fordonshastighet och väglutning i hybridfordon
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Projektet har utvecklat en metod för att uppskatta (estimera) längshastigheten hos ett fordon (longitudinell hastighet) och lutningsvinkeln hos vägen som fordonet kör på för att detektera när fordonets hjul slirar. Algoritmen har verifierats genom omfattande vintertester under realistiska förhållanden och har fungerat väldigt bra på hala vägar även när alla fyra hjulen slirar.

Deltagare

Bengt J H Jacobson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Fredrik Bruzelius

Adjungerad professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

E-AAM Driveline Systems

Trollhättan, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2012-03682
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2016-02-18