Modellering av krockbeteendet i framtida lättviktsfordon

Det huvudsakliga målet med projektet är att kunna göra prediktioner av krockbeteendet hos energieffektiva lätta kompositfordon på en nivå jämförbar med den senaste tekniken för konventionella metalliska strukturer. För att hantera den avgörande krocksäkerhetsfrågan, behöver simuleringsmodellen ta hänsyn till både initiering och deformationsprogression av de mest betydelsefulla skademekanismerna. Perspektivet för forskningen är satt till 10 år, varvid målinställningarna om stegen mot en fullfjädrad CAE metodik skall ses i det perspektivet.

Participants

Ragnar Larsson (contact)

Professor at Applied Mechanics, Material and Computational Mechanics

Jim Brouzoulis

Forskare at Applied Mechanics, Material and Computational Mechanics

Martin Fagerström

Docent at Applied Mechanics, Material and Computational Mechanics

Johannes Främby

Doktorand at Applied Mechanics, Material and Computational Mechanics

Collaborations

ÅF-Technology

Göteborg, Sweden

Altair Engineering

Troy, USA

Autoliv Development

Vårgårda, Sweden

Autoliv Research

Vårgårda, Sweden

Dynamore Nordic Ab

Linkoping, Sweden

Escenda Engineering

Göteborg, Sweden

Semcon Caran

Göteborg, Sweden

Swerea SICOMP

Pitea, Sweden

Swerea SICOMP

Pitea, Sweden

Volvo Car Corporation

Gothenburg, Sweden

Volvo Trucks

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2013–2015

VINNOVA

Funding years 2017–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Materials Science

Area of Advance

Transport

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2017-02-07