Modellering av krockbeteendet i framtida lättviktsfordon
Research Project, 2013 – 2020

Det huvudsakliga målet med projektet är att kunna göra prediktioner av krockbeteendet hos energieffektiva lätta kompositfordon på en nivå jämförbar med den senaste tekniken för konventionella metalliska strukturer. För att hantera den avgörande krocksäkerhetsfrågan, behöver simuleringsmodellen ta hänsyn till både initiering och deformationsprogression av de mest betydelsefulla skademekanismerna. Perspektivet för forskningen är satt till 10 år, varvid målinställningarna om stegen mot en fullfjädrad CAE metodik skall ses i det perspektivet.

Participants

Ragnar Larsson (contact)

Chalmers, Industrial and Materials Science, Material and Computational Mechanics

Jim Brouzoulis

Chalmers, Industrial and Materials Science, Material and Computational Mechanics

Martin Fagerström

Chalmers, Industrial and Materials Science, Material and Computational Mechanics

Johannes Främby

Chalmers, Industrial and Materials Science, Material and Computational Mechanics

Collaborations

ÅF-Technology

Göteborg, Sweden

Altair Engineering

Troy, USA

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

Dynamore Nordic AB

Linköping, Sweden

Escenda Engineering

Göteborg, Sweden

FS Dynamics Sweden AB

Gothenburg, Sweden

Gestamp HardTech

Luleå, Sweden

MSC.Software Sweden AB

Gothenburg, Sweden

National Electric Vehicle Sweden

Trollhättan, Sweden

Semcon Caran

Göteborg, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2016-04239
Funding Chalmers participation during 2017–2020

VINNOVA

Project ID: 2012-03673
Funding Chalmers participation during 2013–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Materials Science

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2020-09-15