Modellering av krockbeteendet i framtida lättviktsfordon
Forskningsprojekt, 2013 – 2020

Det huvudsakliga målet med projektet är att kunna göra prediktioner av krockbeteendet hos energieffektiva lätta kompositfordon på en nivå jämförbar med den senaste tekniken för konventionella metalliska strukturer. För att hantera den avgörande krocksäkerhetsfrågan, behöver simuleringsmodellen ta hänsyn till både initiering och deformationsprogression av de mest betydelsefulla skademekanismerna. Perspektivet för forskningen är satt till 10 år, varvid målinställningarna om stegen mot en fullfjädrad CAE metodik skall ses i det perspektivet.

Deltagare

Ragnar Larsson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Jim Brouzoulis

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Martin Fagerström

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Johannes Främby

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Samarbetspartners

ÅF-Technology

Göteborg, Sweden

Altair Engineering

Troy, USA

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

Dynamore Nordic AB

Linköping, Sweden

Escenda Engineering

Göteborg, Sweden

FS Dynamics Sweden AB

Gothenburg, Sweden

Gestamp HardTech

Luleå, Sweden

MSC.Software Sweden AB

Gothenburg, Sweden

National Electric Vehicle Sweden

Trollhättan, Sweden

Semcon Caran

Göteborg, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2016-04239
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

VINNOVA

Projekt-id: 2012-03673
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15