Aktiv humanmodell för prediktering av mänsklig rörelse, steg 3

Det övergripande målet är att utveckla humanmodeller med reglerad muskelaktivitet, för att simulera åkandekinematik vid krockar med föregående manöver samt långa krockförlopp, ex avkörningsolyckor. Projektet bygger vidare på tidigare projekt som implementerat muskelaktivitetet för inbromsningssituationer. Detta projekt kommer vidareutveckla metodiken och modellen att även omfatta sneda samt laterala situationer, samt ta de första stegen mot långa multipla och/eller komplexa krockförlopp.

Participants

Karin Brolin (contact)

Biträdande professor at Applied Mechanics, Vehicle Safety

Johan Davidsson

Docent at Applied Mechanics, Vehicle Safety, Person Injury Prevention

Ghazaleh Ghaffari

Doktorand at Applied Mechanics, Vehicle Safety, Person Injury Prevention

Jóna Marin Olafsdottir

Doktorand at Applied Mechanics, Vehicle Safety, Person Injury Prevention

Collaborations

Autoliv Research

Vårgårda, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2014–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Transport

Area of Advance

Life Science Engineering

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Chalmers Research Infrastructure

More information

Latest update

2015-12-16