Aktiv humanmodell för prediktering av mänsklig rörelse, steg 3
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Det övergripande målet är att utveckla humanmodeller med reglerad muskelaktivitet, för att simulera åkandekinematik vid krockar med föregående manöver samt långa krockförlopp, ex avkörningsolyckor. Projektet bygger vidare på tidigare projekt som implementerat muskelaktivitetet för inbromsningssituationer. Detta projekt kommer vidareutveckla metodiken och modellen att även omfatta sneda samt laterala situationer, samt ta de första stegen mot långa multipla och/eller komplexa krockförlopp.

Deltagare

Karin Brolin (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Johan Davidsson

Personskadeprevention

Ghazaleh Ghaffari

Personskadeprevention

Jóna Marin Olafsdottir

Personskadeprevention

Samarbetspartners

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-03931
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-19