Hur kan Design Thinking bidra till innovationsarbete i svenska företag
Research Project , 2014 – 2016

Projektets syfte är att utveckla praktiskt tillämpbar kunskap om implementering av Design thinking i svenska företag. Detta åstadkoms genom att 1) utveckla kompetens om implementering av Design thinking hos Ericsson; 2) stötta 5-7 svenska företag som vill testa innovationsansatsen; 3) sprida kunskap från internationella erfarenheter; samt 4) utveckla ett ramverk som kan stötta implementeringen av Design thinking. Forskningssyftet är att utveckla kunskap om managementkoncept såsom Design thinking och hur de kan testas och implementeras i företag i Sverige. För Ericsson ligger nyttan såväl i det konkreta stödet till Innova Squad, som i den direkta kunskapsöverföringen från forskargruppen och i stödet kring att reflektera över Ericssons egna erfarenheter från ett flerårigt initiativ. Ericsson är också ett företag som ofta hanterar nya management koncept så det finns även en nytta i att fundera över hur man på ett generellt plan kan hantera och kombinera olika managementkoncept. För företagen i DT PLayground kommer projektet att ha direkt påverkan genom upplevelsebaserad kunskapsöverföring till de deltagande företagen

Participants

Maria Elmquist (contact)

Head of Department at Chalmers, Technology Management and Economics

Lisa Carlgren

Doctoral Student at Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Ingo Rauth

Projektassistent at Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Collaborations

Ericsson

Stockholm, Sweden

Institute for Management of Innovation and Technology (IMIT)

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2014-03243
Funding Chalmers participation during 2014–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

More information

Latest update

2018-09-06