ACE: Approximate Algorithms and Computing Systems
Research Project , 2015 – 2018

Datorer är motorn i dagens informationsteknologiska samhälle. De är osynliga men utför kritiska beräkningar i de flesta tekniska system. De är också pålitliga och utför beräkningar med exakt precision. Deras beräkningsprestanda har fördubblats cirka vartannat år under flera decennier vilket möjliggjort ständigt nya informationsteknologiska tillämpningar. Det finns dock tekniska barriärer som kan stoppa fortsatt gynnsam utveckling av informationsteknologins motor. Detta har sin grund i att prestandautvecklingen möjliggjorts av en krympning av datorkomponenter som gjort att beräkningskapaciteten ständigt kunnat öka. Tyvärr resulterar en ökning i beräkningskapaciteten i en ökad effektutveckling som till slut gör det omöjligt att öka beräkningskapaciteten. En annan teknisk barriär är beräkningstillförlitlighet som äventyras av att krympning av datorkomponenter gör dem mer utsatta för fel. Helt nya angreppssätt är nödvändiga för att bryta igenom dessa utmanande barriärer. Detta forskningsprogram tar ett järvt och annorlunda angreppssätt att studera en helt ny typ av datorsystem - approximativ databearbetning. Det grundar sig i att många beräkningar inte alltid måste ge exakta resultat. Vem bryr sig om en bild eller ett ljudavsnitt inte alltid återges med perfektion eller om en sökning på Google bara ger ett approximativt korrekt svar. Det viktiga är att ge en teoretisk grund för hur stor approximation som kan tolereras och utnyttja denna för att kunna ta fram avsevärt effektivare datorsystem i framtiden. Just detta är grundbulten i det föreslagna projektet. Projektet har som mål att ta fram principer för en helt ny klass av approximativt beräknande datorsystem. En grundbult i angreppsättet är kontrollerad approximation. Vi vill studera hur man kan flytta forskningsfronten i algoritmteori om man ges möjlighet att utnyttja att datorn gör beräkningar inom uppsatta felgränser. Vi vill också studera hur man kan utnyttja approximation för att skapa en avsevärd frihet i datorkonstruktion. Denna frihet kan översättas i högre beräkningskapacitet genom att inte behöva göra så noggranna beräkningar. Detta kan översättas i snabbare och energisnålare datorer. Den kan också ge större tillförlitlighet i beräkningar genom att man kan styra kontrollen till de delar av beräkningar som är kritiska för resultatet. För att ta sig an en sådan gigantisk utmaning krävs expertis inom många områden. Vi har satt samman ett projekt team som har erkänd expertis i världen inom algoritmteori, datorgrafik, datorarkitektur och pålitliga datorsystem. Projektets mål är att ta fram principer för hur algoritmer som utnyttjar approximativ databearbetning kan exekveras betydligt mer effektivt på datorer vars principer vi tagit fram. Dessa algoritmer kommer att kunna lösa problem tillräckligt noggrant men med betydligt högre effektivitet och tillförlitlighet. Forskningens vetenskapliga signifikans är därmed mycket hög. Algoritmteori har länge intresserat sig för frågeställningar kring beräkningsbarhet under approximation. Men inom datavetenskapens mer systemorienterade discipliner har denna frågeställning inte lyfts förrän bara för några år sedan. Genom att koppla dessa grupperingar inom ett och samma projekt och därtill ta ett helt nytt angreppssätt kan projektet potentiellt flytta forskningsfronten till en helt ny och produktiv riktning.

Participants

Per Stenström (contact)

Professor vid Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Computer Engineering (Chalmers)

Alexandra Angerd

Doktorand vid Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Computer Engineering (Chalmers)

Ulf Assarsson

Professor vid Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Computer Engineering (Chalmers)

Fatemeh Ayatolahi

Doktorand vid Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Computer Engineering (Chalmers)

Christos Dimitrakakis

Senior forskare vid Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Computing Science (Chalmers)

Devdatt Dubhashi

Professor vid Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Computing Science (Chalmers)

Albin Eldstål Damlin

Doktorand vid Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Computer Engineering (Chalmers)

Johan Karlsson

Professor vid Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers)

Jacob Lidman

Doktorand vid Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Computer Engineering (Chalmers)

Sally A McKee

Affilierad professor vid Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Computer Engineering (Chalmers)

Miquel Pericas

Docent vid Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Computer Engineering (Chalmers)

Behrooz Sangchoolie

Doktor vid Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Computer Engineering (Chalmers)

Erik Sintorn

Forskarassistent vid Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Computer Engineering (Chalmers)

Ioannis Sourdis

Biträdande professor vid Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Computer Engineering (Chalmers)

Funding

Swedish Research Council (VR)

Funding Chalmers participation during 2015–2018

Publications

More information

Latest update

2015-09-17