Modellbaserad Testning av Mekatroniska System (TESTRON)

Syfte och mål:
Projektet syftar till att utveckla och demonstrera formella testmetoder, i synnerhet modell-baserad testning (MBT), för mekatroniska och komplexa realtidssystem. Då sådana system inkluderar mekanik med kontinuerlig dynamik blir manuell testining en väldigt oeffektiv lösning. Modell-baserad testning möjliggör automatisk generering av test fall utifrån abstrakta modeller som representerar kraven mot systemet och dess omgivning. Målet är att via högre testtäckningsgrad producera mjukvara med högre kvalité och via automation minska utvecklingskostanderna.

Förväntade effekter och resultat:
De förväntade resultaten är: - Algoritmer som kan givet Simulink modeller - som representerar krav - och plant modeler - som representerar fysiska komponenter - generera test fall med hög testtäckningsgrad. - Ett MBT-baserat verktyg som kan integreras i MIL och HIL miljöerna på Volvo. Verktyget ska granskas gentemot andra kommersiella verktyg. - En guideline som visar hur krav ska modelleras i Simulink för att det ska vara lämpligt för verktyget. - Minst 3 tidskriftsartiklar och minst 4 konferensartiklar vilket kommer resultera i en doktorsavhandling och minst en exjobbsrapport.

Participants

Martin Fabian (contact)

Professor at Signals and Systems, Automation

Collaborations

Quviq Ab

Savedalen, Sweden

Volvo Car Corporation

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2016–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2016-10-25