Model Based Testing of Mechatronic Systems (TESTRON)
Research Project, 2016 – 2019

Syfte och mål: Projektet syftar till att utveckla och demonstrera formella testmetoder, i synnerhet modell-baserad testning (MBT), för mekatroniska och komplexa realtidssystem. Då sådana system inkluderar mekanik med kontinuerlig dynamik blir manuell testning en väldigt oeffektiv lösning. Modell-baserad testning möjliggör automatisk generering av test fall utifrån abstrakta modeller som representerar kraven mot systemet och dess omgivning. Målet är att via högre testtäckningsgrad producera mjukvara med högre kvalité och via automation minska utvecklingskostnaderna. Förväntade effekter och resultat. Algoritmer som givet Simulink modeller som representerar krav och plant modeller som representerar fysiska komponenter kan generera testfall med hög testtäckningsgrad. Ett MBT-baserat verktyg som kan integreras i MIL och HIL miljöerna på Volvo, verktyget ska utvärderas gentemot kommersiella verktyg. Riktlinjer för hur krav ska modelleras i Simulink för att det ska vara lämpligt för verktyget.

Participants

Knut Åkesson (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control

Martin Fabian

Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control

Collaborations

Quviq Ab

Savedalen, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2015-04893
Funding Chalmers participation during 2016–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2021-08-20